Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Κορμός αγαλματίου Αφροδίτης

Το συγκεκριμένο αγαλμάτιο της Αφροδίτης βρέθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (ανατολικά της Αχειροποιήτου).