Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Τμήμα πήλινης μήτρας κατασκευής πετάλων νομισμάτων

Στο βόρειο τμήμα της ανατολικής πτέρυγας της Αγοράς των ρωμαϊκών χρόνων στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν τέσσερις κλίβανοι και πολλά τμήματα πήλινων μητρών κατασκευής πετάλων χάλκινων νομισμάτων.

Τμήμα πήλινης μήτρας κατασκευής πετάλων νομισμάτων. © ΥΠΠΟΑ - ΑΜΘ