Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Μαρμάρινος δίσκος με γραπτή παράσταση δισκοβόλου

Ο μαρμάρινος δίσκος Α 1168 του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάρου, βρέθηκε στο νεκροταφείο της αρχαίας Πάρου (σημ.

Μαρμάρινος δίσκος με γραπτή παράσταση δισκοβόλου