Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Αττική ερυθρόμορφη πελίκη

Η αττική ερυθρόμορφη πελίκη ΜΘ 11572 βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη (οδός Αθηνών) εντός τάφου.

©ΥΠΠΟΑ-ΑΜΘ. Αττική ερυθρόμορφη πελίκη.