Γυάλινος κόσμος

16 Σεπ 2009 - 31 Δεκ 2010

Η έκθεση οργανώθηκε με αφορμή το Διεθνές Συνέδριο για την Ιστορία του Γυαλιού που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο 2009.

Περιλάμβανε πάνω από τετρακόσια γυάλινα αντικείμενα μοναδικής τέχνης και τεχνικής προερχόμενα από όλον τον βορειοελλαδικό χώρο.

Στη διεξαγωγή της συνέβαλλαν με παλιά και νέα ευρήματα 11 Υπηρεσίες Αρχαιοτήτων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαρθρώθηκε σε ενότητες που αφορούσαν στις προδρομικές ύλες του γυαλιού, στην τεχνική, στο εμπόριο, στις διάφορες καθημερινές ή πιο ειδικές χρήσεις, τις ξεχωριστές και ιδιότυπες χρήσεις σε τάφους, ενώ υπήρξε και μία εκτενής ενότητα για αντιπροσωπευτικά γυάλινα ευρήματα από νεκροταφεία της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας.

Η έκθεση συνοδεύτηκε με τετράπτυχο φυλλάδιο και κατάλογο.