Καλίνδοια, μια πόλη της αρχαίας Μακεδονίας

15 Φεβ 2008 - 31 Ιαν 2009

Η πρώτη μεγάλη περιοδική αρχαιολογική έκθεση που διοργανώθηκε από το ΑΜΘ μετά την ανακαίνιση και επαναλειτουργία του το 2006. Έγινε σε συνεργασία με τη ΙΣΤ ΕΠΚΑ, με την οποία το ΑΜΘ μέχρι το 2002 ήταν ενιαία υπηρεσία.

Η ανασκαφή των Καλινδοίων έδωσε την τελευταία δεκαετία (2000-2009) εξαιρετικά εντυπωσιακά και σημαντικά ευρήματα για ένα αστικό κέντρο του μακεδονικού βασιλείου, το οποίο εξακολούθησε να ακμάζει και κατά τη ρωμαιοκρατία. Τέθηκαν ζητήματα σχετικά με την οργάνωση, την ανάπτυξη, την οικονομία και την κοινωνία της πόλης. Η έκθεση, πέρα από τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα, τα οποία δεν είχαν περιληφθεί στην επανέκθεση των μόνιμων εκθέσεων, παρουσίαζε την πρωτοτυπία να είναι μία εξελισσόμενη έκθεση, καθώς προστέθηκαν σε αυτήν τα αρχαιολογικά ευρήματα της τρέχουσας ανασκαφικής χρονιάς αφού προηγουμένως συντηρήθηκαν.

Συνοδεύτηκε από αναλυτικό κατάλογο, τετράπτυχο φυλλάδιο, ταινία τεκμηρίωσης, (με τίτλο «Καλίνδοια ακατάφθορα»), εσωτερικής παραγωγής του ΑΜΘ, και από εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχετικό με την εικόνα των ηγετών από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, το οποίο απευθύνθηκε, με πολύ μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση, σε εφήβους του Λυκείου.