Το ΑΜΘ στη 16η ΔΕΒΘ

Ημερομηνία: 09 Μαϊου - 12 Μαϊου 2019

Το ΑΜΘ συμμετέχει στην 16η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ)

που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 9-12 Μαΐου εκθέτοντας τις εκδόσεις του στο περίπτερο 14.