Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1/2017 ΤΑΠΑ

19 Απρ 2017

Υποβολή αιτήσεων

από Σάββατο 22.04.2017 έως Τρίτη 02.05.2017 στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ. 10564 – ΑΘΗΝΑ.

Τηλ. επικοινωνίας : 2103722500