Φύλαξη - Πληροφόρηση

Το αρχαιοφυλακτικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη του Μουσείου, των χώρων, αποθηκών αρχαιοτήτων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον μεριμνά για την ευταξία του Μουσείου και την εύρυθμη λειτουργία του.

Αρχιφύλακας: Αρτακιανός Αντώνιος, ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, Ημερήσιος Φύλακας

Αναπληρωτής Αρχιφύλακας: Κυρμανίδης Ηλίας, ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, Ημερήσιος Φύλακας

Οι Άνθρωποι του Τμήματος